Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DSW 3-0145-511AM/96 z dnia 19 marca 1996 r.z późniejszymi zmianami.

Uczelnia została utworzona przez Ostrowiecką Szkołę Biznesu - spółkę z o.o.

Zgromadzenie wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu - spółka z o.o. uwzględniając decyzję DSW - WNN.8014.21.2022.KT.3 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022, uchwałą nr 3/2022 z dnia 2 kwietnia 2022r. dokonała zmiany nazwy "Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim" na nazwę " Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego" z dniem 1 października 2022r.

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T. j. Dz. U. 2022r, poz. 574 z późniejszymi zmianami). Uczelnia ma osobowość prawną.

Uczelnia ma charakter organizacji non profit.

Siedzibą Uczelni jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

Nazwa i logo Uczelni są prawnie zastrzeżone.

 

Wytworzono:
Opublikowano: Marek Gawlik, 2018-10-05
Zmodyfikowano: Monika Dobrowolska, 2022-10-03
Podmiot udostępniający: Rektorat Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego