Władze uczelni

 

Rektor dr Paweł Gotowiecki

Kanclerz mgr Agnieszka Winiarczyk

 

Kompetencje władz uczelni określa statut ANSG oraz wynikają one z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T. J. Dz. U. z 2022 r., poz.574 z późn. zm)