Zarządzenie Rektora ANSG ws. miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w roku akademickim 2023/2024


 Zarządzenie Rektora ANSG w sp. powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej


ZARZĄDZENIE nr 19/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024 wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


 Uchwała rekrutacyjna 2023-2024


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 17.1/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 


ZARZĄDZENIE nr 47/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie dokumentacji procesu kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


ZARZĄDZENIE nr 46/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


ZARZĄDZENIE nr 44/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie wsparcia działalności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 


Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie krajowych podróży służbowych oraz innych krajowych wyjazdów pracowników Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego