ZARZĄDZENIE REKTORA nr 17.1/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 


ZARZĄDZENIE nr 47/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie dokumentacji procesu kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


ZARZĄDZENIE nr 46/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


ZARZĄDZENIE nr 44/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie wsparcia działalności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 


Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie krajowych podróży służbowych oraz innych krajowych wyjazdów pracowników Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego